Jak cvičit prsní svaly

Prsní svalstvo a rozvoj hrudníku jsou aspekty obecně považovány za jedeny z hlavních cílů všech kondičních i pokročilejších návštěvníků posilovny. Silný a velký hrudník dodává tělu chtěný vizuální efekt a neodmyslitelně patří na přední strany časopisů o kulturistice a zdravém životním stylu.

Benchpress je králem cviků na prsa?

Poměřování síly horní části těla je velmi často determinováno sledováním maximálních výkonů na benchpress. Tento cvik je totiž velmi prostý, ale zároveň při jeho provádění zapojujete velký počet svalů, takže patří mezi nejoblíbenější varianty. Jeho provedení spočívá v tlaku na lavičce s velkou činkou. Nejdříve vytáhnete činku ze stojanu a poté ji v leže spouštíte až na dotyk hrudníku. Dále následuje vytlačení činky zpět do původní pozice a její odložení do stojanu.

Protože zapojení dalších svalových skupin, které jsou kromě prsních svalů při benchpressu aktivovány, umožní zvednutí vysoké váhy, skrývá se ve cviku velký potenciál v souvislosti s růstem svalové hmoty. Tento fakt však přináší i určité slabiny cviku. Využití dalších svalů totiž znamená ulehčení práce vašemu hrudníku, což má samozřejmě za následek negativní efekty v souvislosti se stimulací jeho růstů. Benchpress je vždy základem pro rozvoj svalů na hrudi, je ale nutné doplňovat jeho provedení také dalšími cviky případně modifikacemi různých variant.

Tlaky jednoručních činek

Jednou z alternativ mohou být například tlaky jednoručních činek. Tato varianta je velmi podobná klasickému benchpressu, s tím rozdílem, že cvik není prováděn s velkou olympijskou činkou, ale s jednoručními činkami. To umožní například eliminovat větší zatížení na jedné z rukou.

Vždy je důležité přemýšlet také nad různými modifikacemi základní cviků. Jak klasický benchpress, taky i tlaky s jednoručními činkami je možné provádět s obměnami. Můžete například používat stop pauzy v dolní fázi pohybu, využívat měnitelné polohy laviček nebo měnit šířky úchopu.

Další základní cviky

Mezi další základní a velmi dobře fungující cviky na rozvoj prsních svalů patří například kliky na bradlech (často také dipy). Tento cvik spočívá ve spouštění těla při držení se na bradlech a následných návratech do horních pozic. Velmi oblíbenou variantou jak pak také klasický klik s přidanou zátěží nebo třeba rozpažování s jednoručními činkami na lavičce.

Doplňkové cviky na prsní svaly

Kromě těchto základních cviků jejichž hlavním cílem bývá většinou budování svalové hmoty existují také cviky, které jsou zaměřený spíše na pumpování prsních svalů a jiný druh poskytovaného impulsu. Mezi na patří především nejrůznějších cviky na kladkách anebo strojích dle vybavení posilovny.

Ke cvičení prsních svalů je potřeba přistupovat stejně jako ke každé jiné partii. Variabilita, dostatečná intenzita a správné provedení cviků vám jistě v dlouhodobém horizontu nabídne požadované výsledky. Nikdy však nezapomínejte, že velmi důležitými aspekty jsou kromě tréninku také regenerace a správně nastavený jídelníček.