Co je gaslighting a jak se proti tomu bránit?

Když uslyšíte pojem gaslighting pravděpodobně nebudete vědět, co si pod tím představit. Skutečnost je ale jednodušší, než se zdá. Jde o formu psychické manipulace a zneužívání. Samotný pojem pochází z divadelní hry Patricka Hamiltona nesoucí název Gaslight. Celý příběh se točí kolem citlivé a důvěřivé ženy, kterou se snaží manžel přesvědčit, že je psychicky nemocná. Gaslighting bývá často spojován s partnerskými vztahy a vyúsťuje zpravidla v domácí násilí. Znáte někoho, kdo je obětí gaslightingu? Díky tomuto článku budete schopní mu poradit.

Cílem je vzbudit pochybnosti

Gaslighting se u oběti projevuje tak, že daná osoba pochybuje sama o sobě, není si jistá vlastním rozhodnutím a někdy má dokonce i pocit, že přichází o zdravý rozum nebo začíná pociťovat, že sama trpí duševní poruchou. Jde o určitý způsob, jak se samotný gaslighter snaží týrání zamaskovat. Oběť si totiž po čase ani nemusí uvědomovat, že je něco špatně.

Jedním z charakteristických znaků je i snaha zneuživatele na sobě učinit oběť závislou. Toho se snaží docílit tak, že oběti dostatečně sníží sebevědomí a pak ji začne ignorovat. Následně se k ní začne chovat vřele a snaží se o ni postarat. Dalším krokem je opět ignorace, protože oběť pak získává pocit méněcennosti a toho právě gaslighter využívá.

Gaslighting vede často až k depresi a snížení sebevědomí. Jinými slovy jde tedy o citové týrání, které může spadat i pod psychické domácí násilí, které je u nás bráno jako trestný čin. Lze se s tím setkat na pracovišti, mezi přáteli, v partnerských vztazích, ale často třeba i v politice.

Konkrétním příkladem pak mohou být nevěrníci, kteří své oběti přesvědčují o tom, že právě ony jsou ti, kdo podvádí. Pomáhá jim to totiž zbavit se pocitu viny, když se snaží oběť a okolí přesvědčit o tom, že jejich partner se chová stejně.

Nejčastější účel gaslightingu

 1. Snaha zakrýt citové, ale i fyzické týrání
 2. Ignorace a minimalizace citů a potřeb oběti a jejího pohledu na skutečnost
 3. Hra s obětí (ve smyslu, že gaslighter si jen pohrává s jejími city)
 4. Zbavit se odpovědnosti
 5. Přinutit oběť přijmout konverzace a situace, které ve skutečnosti neexistují
 6. Vyhnout se slibům nebo dohodám z minulosti
 7. Přinutit oběť myslet si, že trpí psychickou poruchou

Jakmile si zneuživatel začne myslet, že obětí začíná být konfrontován, smete její argumenty ze stolu větami typu: „Prosím tě, jsi paranoidní.“ nebo „Ty už asi úplně blázníš.“ Tím se svou oběť snaží utvrdit v tom, že sama není mentálně v pořádku. Budou se také snažit zpochybnit ostatní vztahy své oběti (ať už rodinné nebo přátelské). Uslyší tedy věty jako: „Ten a ten o tobě říkal tohle a tamto.“ nebo „Všichni si myslí, že jsi taková a taková.“ Tím se gaslighter snaží v oběti vyvolat pocit méněcennosti a přesvědčit ji o tom, že ji nikdo nemá rád a on je vlastně jediná osoba na celém širém světě, která s ní dokáže vydržet. Dosáhnou tak absolutní kontroly nad obětí.

Záchrana je na dosah

Gaslighting přinese své oběti deprese, nedostatek sebevědomí, paranoiu a neschopnost rozeznat, co je skutečné a co ne. Řešení je však na dosah. Gaslighting totiž funguje jen v případě, kdy si oběť neuvědomuje, co se vlastně děje. Ve chvíli, kdy si oběť uvědomí, že je předmětem psychického týrání, gaslighting přestane fungovat. Oběť v tu chvíli totiž snadno rozezná lež od pravdy. Jak se tedy proti tomuto týrání bránit?

 1. Všimněte si těch nejasností mezi tím, co gaslighter říká a skutečně dělá.
 2. Využijte svého cítění. Potom vám neunikne, když se bude dít něco divného.
 3. Věřte své intuici namísto názorů, které slyšíte od někoho jiného.
 4. Začněte si zapisovat věci. Nezapomenete pak, co bylo řečeno nebo co se stalo. Pokud je to nutné, konverzace si nahrávejte.
 5. Zjistěte, jak vaši situaci vidí někdo nezúčastněný.
 6. Mějte realitu ve svých rukou. Zkrátka si buďte jistí, co bylo řečeno a co se stalo.
 7. Nesnažte se gaslighterovi vysvětlit svůj pohled na věc. To zkrátka nebude fungovat.
 8. Nenuťte ho přijmout zodpovědnost. Nepovede se vám to. Gaslightingem se totiž snaží zodpovědnosti vyhnout.
 9. Omezte s gaslighterem veškerý kontakt na minimum. Je-li to možné, odřízněte ho úplně.