Jak získat stipendium na vysoké škole

Stipendia na vysoké škole představují možnosti poměrně vysokých finančních příjmů, o kterých však spousta studentů nemá ponětí. Každému se v době studia na VŠ jistě hodí ušetřené peníze. Získat prostředky od školy může být v období kdy máte hluboko do kapsy velmi vítaným bonusem. V následujícím článku si ukážeme, jaké jsou nejčastější formy studijních stipendií na českých školách a kteří studenti jsou obvykle oprávněni k jejich získání.

Prospěchové stipendium

Většina vysokých škol nabízí svým studentům prospěchová stipendia. Na ně mohou žáci dosáhnout v případě, že jejich studijní výsledky dosahují mimořádně dobrých hodnot. Tento druh stipendií bývá většinou vyplácen za celý akademický rok a počítá se podle studijního průměru studenta z odstudovaných předmětů v tomto období. Pokud dosáhne žák stanoveného nebo lepšího průměru, vzniká mu nárok na vyplacení stipendia.

Výše vyplácené částky se liší v rámci jednotlivých škol i fakult, ale obvykle bývá studijním řádem určeno několik stupňů, které určují, kolik dostane student vyplaceno. S lepším průměrem tak student získá i vyšší vyplacenou částku.

Ubytovací stipendium

Pokud nepatříte mezi výběrové studenty, nezoufejte. I tak můžete získat poměrně zajímavý finanční obnos. Školy totiž často vyplácejí svým studentům příspěvky na ubytování nebo cestování do školy. Většinou tento model uděluje nárok na stipendium všem studentům, kteří pocházejí z jiného okresu než toho, ve kterém se nachází vybraná škola. Zda máte na toto stipendium nárok je samozřejmě ověřováno při schvalování vaší žádosti, aby nebylo možné zneužití této možnosti. Následné platby pak přicházejí nejčastěji na konci jednotlivých semestrů se součtem měsíčních příspěvků.

Sociální stipendium

Další možností příspěvku ze strany školy na vaše studium je tak zvané sociální studium. To je vypláceno obvykle v případě těžké sociální situace k tomu, aby měl student dostatek finančních prostředků na pořízení nutného vybavení. Toto stipendium bývá vypláceno osobám jejichž příjmy se nachází na hranici životního minima a konkrétní podmínky se samozřejmě liší podle jednotlivých škol a fakult.