Jak založit s.r.o.?

Rozhodnete-li si založit vlastní s.r.o. máte 2 možnosti. První je jít vlastní cestou a založit si společnost vlastními silami, druhá je využití specializované služby, která vyřídí vše za Vás. Založení s.r.o. se skládá z několika úkonů včetně návštěvy notáře, úřadů a banky.

Kam všude je nutné zajít?

V první řadě, je nutné navštívit notáře, který s vámi sepíše zakladatelskou listinu (pokud zakládáte společnost o jednom společníkovi) nebo společenskou smlouvu (pro 2 a více společníků). S stejnopisem zakladatelského dokumentu a se souhlasem s umístěním sídla musíte zajít na živnostenský úřad pro vydání živnostenského oprávnění, někdy vám jej vydá na počkání (menší živnostenské úřady), jindy musíte navštívit úřad znovu v následující „otevírací“ den. Živnostenskému úřadu zaplatíte poplatek za živnostenské oprávnění a na oplátku vám živnostenský úřad vystaví výpis, který budete potřebovat pro notáře k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Další zastávkou je banka, kam opět dorazíte s stejnopisem zakladatelského dokumentu, a kde založíte účet pro základní kapitál, a složíte základní kapitál (i v případě, že je základní kapitál pouhá koruna), od banky dostanete potvrzení o složení základního kapitálu. Se všemi dokumenty pak následuje další návštěva notáře, který zapíše společnost do obchodního rejstříku.

Jaké dokumenty je nutné si připravit pro založení s.r.o.?

Kromě již zmíněných dokumentů (živnostenské oprávnění a potvrzení o složení základního kapitálu) je nutné si obstarat souhlas s umístěním sídla, který musí být podepsán a podpis úředně od

majitele konkrétní nemovitosti nebo jednotky kde bude sídlo společnosti. Tento souhlas dáváte i sami sobě, pokud jste majiteli vy, v případě SJM oba manželé a v případě více spoluvlastníku, všichni vlastníci.

Pokud žádáte o řemeslné a vázané živnosti, je nutné doložit živnostenskému úřadu odbornou způsobilost, což je vzdělání nebo praxe a nebo obojí, pokud odbornou způsobilost nesplňujete, můžete mít tzv. Garanta, který ji splňuje.

Dále musíte dodat prohlášení jednate(ů), ve kterém se prohlašuje mimo jiné i vaše bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, že nemáte zákaz činnosti atd.

Dalším dokumentem je prohlášení správce vkladu o splacení základního kapitálu společnosti.

Jde to i jinak

Pokud nechcete ztrácet čas s obíháním úřadů, vypracováním všech podkladů a dokumentů, můžete pro založení s.r.o. využít i specializované firmy pro zakládání společností, které vám ušetří hodiny času a nervy spojené s založením společnosti.