Jak vznikla oslava dne sv. Valentýna?

Valentýn. Tento svátek zamilovaných, který připadá každoročně na 14. února, se slaví hlavně v anglosaských zemích. V posledních letech si ale získal oblibu dalších evropských států, a to hlavně z pohledu obchodníků, kteří využívají toto období ke komerčním účelům. Jak tento svátek ale vlastně vznikl a jaká za jeho oslavami stojí historie?

URNA LÁSKY

Není historicky známo, kdy a proč přesně se tento den zamilovaných zapsal do kalendářů. Nicméně existuje několik pravděpodobných verzí, které za tím vším stojí. Jednou z nich je fakt, že ve starověkém Římě se slavil svátek Lupercalia. V předvečer naházely místní dívky do urny lístečky se svým jménem a druhý den je chlapci vybrali. Ta žena, kterou si vytáhli, byla jejich „miláčkem“ po celý následující rok.

SV. VALENTIN A KRATÓN

Mnozí se ale domnívají, že se Valentýn začal slavit až díky římskému knězi Valentinovi. Zde však existují dvě verze toho, jak to se svatým Valentinem tenkrát bylo. Podle jedné legendy byl kněz roku 203 zvolen biskupem v Terni. Rétor Kratón ho po několika letech pozval do Říma, neboť byl jeho syn na smrt nemocný. Valentin se za chlapce modlil do té doby, než ho Bůh vyslyšel a syn se zázračně vyléčil. Kratón se pak s rodinou, přáteli a synem prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římským senátorům a prefektovi se však jeho praktiky nezdály a nechali uvrhnout biskupa do žaláře. Za nedlouho poté mu nechali stít hlavu.

SV. VALENTIN A CLAUDIUS II.

Podle další legendy to se svatým Valentinem bylo trochu jinak. K této verzi se také lidé přiklánějí nejčastěji. V té době vedl Řím Claudius II., který zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo zasnubovali. Měl strach, že pokud by vojáci měli rodiny, nechtěli by chodit do boje a více by se báli obětovat svůj život. Svatý Valentin však nedbal rozkazů svého vládce a mladé páry tajně oddával. Neudrželo se to ale dlouho v tajnosti a kněz byl 14. února popraven. O roku jeho smrti se vedou dodnes dohady.

Ať to bylo, jak chtělo, nic to nemění na tom, že se svátek stává populárním po celém světě. V České republice přece jen stále vyhrává 1. máj. Spousta lidí však zastává názor, že pokud někoho milujete, nepotřebujete mít speciální den. Najevo to své drahé polovičce můžete dávat celý rok.