Jak vyřadit auto z registru vozidel

I auto je jen technika, která jednou přestane sloužit, je potřeba se s tím vyrovnat. Mnohem častějším důvodem pro vyřazení vozidla, bývá dopravní nehoda. Auto je buď zcela zničené nebo přestane být pojízdné. Auto lze vyřadit buď dočasně nebo napořád. Vozidlo také bývá vyřazeno z evidence v případě, pokud se prodá a nový majitel si nesjedná nové povinné ručení – to musí učinit maximálně do 14 dnů, nebo vaše povinné ručení zanikne. Tuto skutečnost si lze ověřit na internetu podle registrační značky. Vyřazení vozidla je také možné v případě, že je auto odcizeno majiteli.

Vyřazení vozidla na dobu určitou

Pokud majitel sám požádá o dočasné vyřazení, je povinen příslušnému úřadu odevzdat kromě žádosti, také osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz a registrační značky. Zákonná doba vyřazení připadá na 12 měsíců, které jsou zapsány do technického průkazu. Je-li tato doba překročena, majitel má povinnost nahlásit, kde je vozidlo odstaveno a k jakému účelu ho majitel používá.

Při zániku povinného ručení, připadá majiteli stejná povinnost. Je soudně rozhodnuto o zániku vozidlo a vy jste povinni do 10 dnů odevzdat veškeré doklady, registrační značky a nahlásit polohu vozidla.

Při odcizení odevzdáváte doklady, předpokládá se, že registrační značky byly odcizeny s vozidlem. Pokud se tak nestalo, musíte je také odevzdat. Jste také povinni úřadu doložit policejní záznam o krádeži vozu.

Ať už vyřazení proběhne za jakékoli situace, vždy budete potřebovat doklad totožnosti – občanský průkaz.

Vyřazení vozidla na trvalo

Pokud chcete své vozidlo vyřadit z evidence na trvalo, dochází k tzv. zániku vozidla. Chcete-li tak učinit, budete potřebovat doklady o vozidle, registrační značky, občanský průkaz a mimo jiné také doklady o ekologické likvidaci vozidla, která je nutná. Tu lze získat z vrakoviště, kam vozidlo umístíte. Až poté, co jsou všechny doklady v pořádku, je vozidlo vymazáno z registru a následně zrušíte povinné ručení. Za předpokladu, že je vozidlo zcela zničeno při dopravní nehodě, zanikne bez ekologické likvidace. Není možné si vozidlo po zániku ponechat na náhradní díly.