Jak se lépe učit

Proseděli jste již několik hodin nad papíry s výpisky nebo obrazovkou počítače a stále se cítíte jako kdyby všechny vědomosti odpluly po vodě neznámo kam. Koncentraci ovlivňuje mnoho faktorů. Například teplota, váš stav nebo i samotná metoda vašeho učení. Ve všem se musíte teprve najít a ve chvíli, kdy začnete dodržovat správné návyky, vědomosti začnete vstřebávat hned.

Prostředí

Důležitým faktorem je prostředí vašeho studia. Důležitá je teplota, vzduch a světlo. V létě sice ne vždy docílíte ideální teploty, ale ve všech dalších případech je třeba si ji hlídat. Nesmíte mít v pokoji moc vysokou ani příliš nízkou teplotu. Jednoduše tak akorát. S tím se pojí i přísun vzduchu. Při učení je důležitý kvůli okysličování, mozek se pak může soustředit. V málo provzdušněném pokoji se začnete rychle cítit unavení a vyčerpaní. Přestože jste proseděli v místnosti už 3 hodiny a cítíte, že vzduch je v pořádku, z omylu vás vyvede pouhý přesun do jiné místnosti a zpět. Nakonec je třeba rozsvítit si dostatečně silné světlo, obrazovka monitoru nestačí. Navíc bez přídavného světla vás osvětlená obrazovka rychle unaví.

Dlouhé a odborné texty

Na tento typ výpisků existuje několik tipů, jak si jejich zapamatování ulehčit. U odborných vět se vám často stane, že si je musíte číst víckrát. Jednodušší bude vzít celý text a rychle jej pročíst. Zvýrazněte si krátké body, na které po dalším přečtení přidáte zbytek textu. Vše bude dávat větší smysl. U dlouhých textů se snažte zobecňovat za pomocí několika metod.

Prezentace

Jednou z metod zobecnění a vytažení nejdůležitějších informací jsou prezentace. Díky možnosti vyhrát si s designem, přechody a možnosti doplnit fotografie, tedy vizuální stránku obsahu, je vyšší pravděpodobnost, že si celý text zapamatujete. I v případě krátkých výpisků v bodech můžete vytvořit svoji vlastní prezentaci, pouze budete mít méně práce s vytvářením bodů.

Krátké poznámky

Druhou metodou je vytváření poznámek. Na malé bloky sepište nejdůležitější slova z dané stránky, a poté se snažte tyto body interpretovat po svém. Pokud danou látku dokážete vysvětlit, přestože se nebude jednat o přesné definice, pochopíte ji a do budoucna si ji lépe zapamatujete.

Zkoušení

K závěru můžete využít metodu, která vám pomůže si látku procvičit a někomu jinému pomůže si látku zapamatovat. Vzájemné zkoušení se spolužáky a kamarády je dobré pro vysvětlení některých nesrovnalostí, vzájemné pomoci a zopakování toho, co vše jste dokázali vstřebat. Navíc si informace, které jste nevstřebali doteď, můžete zapamatovat po tomto zkoušení.