Jak na sídlo společnosti

Sídlo společnosti je nedílnou součástí každé obchodní společnosti, nejčastěji s.r.o. a a.s., a také každého živnostníka. V případě právnických osob je uvedeno v obchodním rejstříku, u fyzických podnikajících osob v registru živnostenského podnikání.

Kde mohu mít sídlo firmy

Sídlo firmy můžete mít na jakékoliv adrese v ČR (respektive v objektu s číslem popisným nebo evidenčním), kdy je nutný souhlas majitele dané nemovitosti nebo jednotky. Přičemž nemovitost nesmí být v exekuci. Pokud jste majitelem nemovitosti vy, dáváte souhlas sami sobě, pokud vlastní nemovitost více společníků nebo SJM, dávají souhlas všechny zúčastněné strany.

Co dělat, když nevlastním žádnou nemovitost

Pokud nemáte vlastní nemovitost, nebo z nějakého důvodu nechcete mít sídlo ve vlastní nemovitosti, máte několik možností, kam společnost umístit.

  • ke svým rodičům nebo příbuzným
  • ke svým známým
  • do pronajatých prostor, kde máte například kancelář, sklad nebo obchod
  • nebo pokud vám nikdo není ochoten udělit souhlas, tak můžete využít službu sídlo firmy

Souhlas s umístěním sídla

Souhlas s umístěním sídla je dokument, na kterém je uvedeno, že majitel konkrétní nemovitosti vám uděluje v jeho prostorech umístit sídlo firmy. Je nutné aby data na souhlasu odpovídala datům z katastru nemovitostí a podpis majitele musí být úředně ověřen. Dokument může vypadat například takto:

Souhlas s umístěním sídla

, Karel Novák, jako vlastník budovy č. p. 123, umístěné na pozemku p. č. st. 1234/5, vše v katastrálním území Novákov, na území obce Novákov, souhlasím s tím, aby na adrese Novákova 123, 123 45 Novákov, bylo umístěno sídlo pro společnost název společnosti s.r.o.

V _________________ dne ______________

___________________________

Karel Novák