Jak na přivýdělek při rodičovské a mateřské dovolené

Čím dál častěji se rodiče, které zůstanou na mateřské a rodičovské dovolené, zajímají o možnosti přivýdělku. Zajistit si ho mohou jak u stávajícího zaměstnavatele anebo u takového, se kterým nikdy neměli nic společného. Zároveň chtějí zachovat svůj nárok na dávky. Jaké jsou tedy možnosti?

Práce při době, kdy trávíte čas doma s dítětem, se stává žádanější a podmínky pro zaměstnance jsou i příjemnější. Pokud ještě ke všemu máte možnost pracovat občas z domova, máte vyhráno. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu přivýdělku, ve kterékoli situaci, je dobré myslet na důležitou podmínku:

  • osobní celodenní řádné péče o dítě- vámi, prarodičem, chůvou atp.;
  • v případě dítěte mladší 2 let je povolena návštěva jeslí nebo školky max. 46 hodin za kalendářní měsíc (v případně zdravotního postižení dítěte nebo rodiče až 6 hodin denně.)

Práce při PPM (peněžitá pomoc v mateřství)

Jakmile zaměstnanec pobírá peněžitou pomoc v mateřství, ve většině případů při čerpání mateřské dovolené matky, nesmí vykonávat práci, ze které jim dávka náleží.

Znamená to tedy, že nemohou v době pobírání PPM vykonávat tu práci, ze které se strhávalo pojistné na nemocenské pojištění, a tím pádem se z něj vypočítávala dávka PPM. V případě OSVČ nelze vykonávat osobně svou činnost v průběhu pobírání peněžité pomoci.

V této době i přesto můžete vykonávat práci a to na základě DPP nebo DPČ. Také můžete se svým zaměstnavatelem uzavřít jinou pracovní smlouvu, která bude odpovídat jinému druhu práce (oproti té vaší stávající.) Stejně tak můžete uzavřít takovou smlouvu i u jiného zaměstnavatele. Zde si ovšem dejte pozor na zákoník. Pokud předtím neukončíte pracovní vztah u původního, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s činností či předmětem prvního zaměstnavatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Práce při pobírání rodičovského příspěvku

Pobírání rodičovského příspěvku není závislé na čerpání rodičovské dovolené a tím pádem není přivýdělek omezen. Pokud rodič splní stanovenou podmínku péče o dítě, má nárok na pobírání rodičovského příspěvku, i když se vrátí na plný nebo zkrácený úvazek na stejný druh práce ke stejnému zaměstnavateli.

Při pobírání rodičovského příspěvku mohou zaměstnanci vykonávat pro zaměstnavatele i jinou práci. A to právě na základě DPP či DPČ. Stejně tak lze uzavřít smlouvu s jiným zaměstnavatelem, ale stále je potřeba dodržet zákoník. V případě OSVČ nejsou oproti PPM žádná omezení.