Co je to Crossfit

Crossfit je ten druh sportu, který vás buď absolutně pohltí a stane se vaším stylem života, nebo navždy odradí a už o něm nebudete chtít nikdy slyšet. Představuje totiž opravdovou výzvu pro každého. Jde o rozvoj fyzický i psychický, klade na člověka velké cíle, které musí překonat, a v neposlední řadě vyžaduje všestranné dovednosti na rozdíl od ostatních fitness sportů, které jsou vždy nějak zaměřené. Já osobně zkusila hodinu crossfitu jednou a od té doby chovám opravdový respekt k lidem, kteří tím procházejí několikrát týdně.

Jak už bylo zmíněno, crossfit se zaměřuje na všechny oblasti fyzického rozvoje. Přesněji uznává 10 základních principů:

 1. kardiorespirační vytrvalost
 2. výdrž
 3. síla
 4. pružnost
 5. výbušnost
 6. rychlost
 7. koordinace
 8. hbitost
 9. rovnováha
 10. přesnost

Základy crossfitu

Během lekce crossfitu projdete kombinací tzv. vícekloubových cviků, které jsou založené na našich přirozených pohybech. Vyzkoušíte si prvky z běžecké (rychlost, vytrvalost), veslařské, gymnastické (cviky s vlastní váhou i na hrazdě či kruzích) i vzpěračské (cviky s olympijskou osou a kettlebelly, vzpírání) oblasti.  Pro trénink je typická vysoká intenzita, která je způsobena především omezeným časem. Zároveň s tím však nesmí být narušena správná technika cviků. Další důležité pravidlo je založeno na obměně tréninků, aby si na ně tělo nemělo šanci zvyknout a vy jste se mohli posunout dále.

Průběh tréninku

Jako první vás na lekci crossfitu čeká protažení a následný warm-up neboli zahřátí těla, které slouží k prokrvení organizmu. Dále následují dvě možnosti. Buď přijde na řadu nácvik techniky (hlavně u začátečníků: dřep, mrtvý tah, klik atd., ale i u pokročilejších: gymnastické cviky), nebo fáze zaměřená na rozvoj síly, pružnosti apod.

Crossfit je především známý pro svůj tzv. WOD = workout of the day. Tato hlavní část tréninku zahrnuje soubor cíleně sestavených cviků. WOD může mít různé formy:

 1. Člověk musí splnit určitý počet opakování cviku či cviků při správné technice, a to co nejdříve.
 2. Člověk musí splnit určitý počet opakování cviku či cviků při správné technice, a to v daném časovém rozmezí.
 3. Člověk kombinuje dvě výše uvedené varianty.

Díky těmto technikám můžete pozorovat a porovnávat svůj pokrok podle dosaženého času či počtu opakování. K tomu také existují tzv. benchmarkové WOD, ve kterých se dá přesně určit cvičencův progres, ale může se porovnat i s dalšími lidmi po celém světě.

Pro koho je tento sport určený?

Crossfit může provádět kdokoliv bez ohledu na věk či pohlaví. Cviky se pro jednotlivce nemění, pouze intenzita a zátěž ano. V dnešní době je to oblíbený sport především pro špičkové sportovce, jelikož zde zdokonalují základní rozvoj svých dovedností. Kromě nich však tento sport provozují také vojáci, policisté, hasiči a další. Nicméně není třeba se bát. Každý je na jiné úrovni a pokud chcete se sportem začít, stačí si vybrat hodinu s názvem crossfit basic.