Co dělat v případě ztráty občanského průkazu

Občanský průkaz slouží jako doklad totožnosti. V ČR jej povinně vlastní každý starší 15 let a zároveň s trvalým pobytem na našem území. Může jej vlastnit i dítě od narození.

Ztráta občanského průkazu bývá nepříjemnou a dnes již skoro běžnou záležitostí. Převážně někteří muži nepoužívají peněženku a doklady nosí na volno v kapse. Stejně tak můžete občanský průkaz „vytrousit“ z krytu mobilu. Pokud se tak stalo, čekají vás povinné kroky, které musíte učinit.

Jak postupovat:

  • Nahlášení ztráty – občanský průkaz je nejvíce možný zneužívaný doklad, třeba půjčku. Proto je nezbytné jeho ztrátu neprodleně ohlásit úřadu, aby váš průkaz přestal být platný. Úřady ho vloží do databáze neplatných průkazů. Je-li vám občanský průkaz odcizen, musíte ztrátu kromě úřadu také nahlásit Policii ČR. Jestli se vám stalo, že jste „občanku“ našli, nepoužívejte ji. Odevzdejte ji úřadu.
  • Žádost o nový doklad – ztráta občanského průkazu v sobě nese také žádost o novou. Jste povinni zažádat o novou do 15 pracovních dnů. Úřad má posléze 30 dní lhůtu, než vám nový doklad vydá. Většinou to bývá dříve. K žádosti budete potřebovat:
  1. Doklad totožnosti – řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list (ten je ovšem bez fotografie).
  2. Potvrzení o nahlášené ztrátě občanského průkazu.
  3. Budete muset zaplatit poplatek 100 KČ. Některé úřednice poplatek odpouštějí.

Občanské průkazy se nyní vydávají s čipem, není však vaší povinností tento čip aktivovat. Pokud občanský průkaz potřebujete nutně, můžete na úřadě zažádat o zrychlené vystavení. Podle počtu dní se uvádí cena. Každý úřad má své ceníky vystavené na webových stránkách nebo přímo na úřadě.

Pokud své doklady ztrácíte často, budete také na úřadech více platit. Mají totiž evidenci, kde mohou zjistit, kolikrát vám byl občanský průkaz již vystaven. Stejně tak můžete dostat pokutu, protože jste povinni mít občanský průkaz neustále u sebe a zajistit ho proti krádeži, ztrátě nebo poškození. Po nahlášení ztráty si na stránkách Ministerstva Vnitra ČR můžete ověřit, že váš občanský průkaz je v databázi uveden jako ztracený. Je-li nahlášení ztráty dokončeno, obdrží od úřadu Potvrzení o občanském průkazu.