5 základních kamenů fungujícího vztahu

Stejně jako každý podnik, má i milující vztah své základní složky.

1. Sebeláska

Každý z vás je vyhotoven z lásky, ať už se rodiče rozhodli si vás pořídit nebo jste jen shodou náhod, vždy dítě vzniká z určité sounáležitosti. Jste obklopeni láskou druhých a je důležité, abyste tuto lásku přijímali a chápali.

Sebeláska je jednou z nejdůležitějších věcí ve vztahu. Pokud nemáte rádi sami sebe, jak můžete chápat, proč vás miluje partner? A když si nejste jisti jeho láskou, jak ji můžete vzájemně ve vztahu sdílet?

Vlastní láska/sebeláska znamená být k sobě laskavý a odpouštět sám sobě. Oprostěte se od minulosti, odpusťte si učiněné chyby a vnímejte se tak, jak vás vnímají druzí, kteří vás milují. Nejkrásnější vztah trvá, když obě strany nejprve milují sebe samy.

2. Respekt

Vzájemný respekt je vždy základním kamenem. Bez respektu, přichází nevěry a jiné nepříliš hezké věci. Stejně jako ve sportovní hře, pokud hráči nerespektují pravidla, hrají špinavě, aby vyhráli. A i když vztah, není žádný fotbal, platí pro něj totéž. Pokud nerespektujete svého partnera, máte tendence mu ubližovat.

Respektování druhých a jejich přijetí = láska.

3. Důvěra

Pokud věříte tomu, koho milujete, věci jsou mnohem jednodušší. Žádné zbytečné argumenty, konspirační teorie nebo nepřiměřené podezírání. Nezní to úžasně?

Důvěra také dokazuje, že skutečně dobře znáte svého partnera. Můžete se například na čas rozdělit kvůli práci, a přitom důvěřovat tomu, že poctivost a láska zvítězí. Tajemství pouze poškodí vztah a poruší důvěru.

4. Otevřenost

Buďte otevřeni v oblasti komunikace a myšlenek. Vždycky mluvte o věci osobně, nikoli jen prostřednictvím sociálních médií. Když mluvíte, komunikujte. Nenechte mluvit jen sebe, ale opravdu poslouchejte i svého partnera. Každý problém má dvě strany. Během komunikace otevřete svou mysl a srdce. Snažte se chápat i druhou stranu.

Otevřenost je klíčová ve všech směrech, ať už jde o místo, kde chcete oslavit vaše výročí nebo problémy v práci.

5. Vášeň

Láska je samozřejmě ve vztahu velmi důležitá. Ale prostá láska někdy nestačí – milujte vášnivě. 

O vášnivé lásce se říká, že je oheň, který může za rok uhasnout, vše ale závisí na vašem rozhodnutí jako páru. Milujte se tak, že přeměníte hořící oheň na pomalu hořící. Ten trvá celý život.


Vztahy nejsou nikdy snadné. Přesto, pokud jsou oba trpěliví a milují se, vztah rozkvétá.

  • Buďte sví, milujte sami sebe
  • Důvěra je křehká, a tak ji dejte jen těm, kteří si ji zaslouží
  • Buďte otevřeni
  • Milujte vášnivě