Jak posílit své sebevědomí „zadarmo”?

Sebevědomí je základní jednotkou pro kvalitní život. Ať si každý myslí to své, ale můžete mít hromadu peněz, ale nikdy se s nimi nebudete cítit dost dobře, pokud k nim nebudete mít zdravé sebevědomí. Jak ho posílit?

Proč je sebevědomí důležité a kde se ztratilo?

Sebevědomí je důležité pro každého člověka. Jedině člověk se zdravým sebevědomím bude dobře fungovat v každé společnosti. Jeho rozhodování totiž není závislé na názorech ostatních. Sebevědomý člověk nemá potřebu žárlit, ani se s jiným srovnávat. Sebevědomý člověk věří ve své hodnoty. Zná své silné i slabé stránky. Nebere si věci osobně, protože ví, že každý jsme jedinečná bytost s právem na svůj vlastní názor.

Ve většině případů se zdravé sebevědomí vytratí už v dětství. Stačí mít nesebevědomé rodiče, kteří svůj styl uvažování přenášejí na své děti. Je to takový kolotoč, ze kterého můžete vyskočit jen tehdy, budete-li sami chtít.

Jak poznat, že máte nízké sebevědomí?

K typickým příznakům nízkého sebevědomí patří žárlivost, časté srovnávání se s jinými, nesebevědomý člověk si často bere věci osobně (tak zvaně se uráží), uvnitř se člověk může cítit mizerně, aniž by k tomu měl nějaký závažnější důvod.

Pokud jste se v tomhle alespoň trošku rozpoznali, neklesejte na mysli. To vše lze napravit. Než se do hledání svého ztraceného sebevědomí pustíte, musíte si uvědomit, že to nepůjde ze dne na den. Také to bude vyžadovat nějakou aktivitu z vaší strany. Dobrou zprávou však je, že to vše lze udělat takřka zadarmo!

Tipy k posílení sebevědomí!

Možná si říkáte, že by bylo lepší navštívit odborníky a své nízké sebevědomí léčit pomocí sezení u nich. Proč ne, tohle také představuje řešení. Kamenem úrazu je však dost vysoká cena za jednu hodinu u odborníka, což se může nemilosrdně promítnout ve vaší peněžence. Pokud si takhle rozhodne léčit sebevědomí ten, kdo počítá každou korunu, aby vyšel s rodinným rozpočtem, nejspíš se sezením dříve nebo později sekne. A co si budeme povídat, léčba nízkého sebevědomí opravdu není záležitost jen pár sezení!

Jen hezky se obléknout nestačí

Místo toho můžete zkusit své nízké sebevědomí vyléčit takřka zadarmo. Proč jen hezky se obléknout nestačí? Řada magazínů tohle hlásá. Ano, hezké oblečení a nový make-up či účes může opravdu fungovat jako DOČASNÝ posilovač sebevědomí. Pro skutečné posílení sebevědomí je však zapotřebí uvědomit si svou hodnotu. Teprve potom budete umět nosit i tu nejvýraznější rtěnku…

Čtěte, čtěte a čtěte

Základem léčby nízkého sebevědomí je získání dostatku hodnotných informací, které vám pomohou pochopit celou problematiku. Vaším nejlevnějším a vůbec prvotním zdrojem je internet. Čtěte, čtěte a čtěte, dokud nezačnete opakovaně narážet na články, které jste už četli. Tohle je totiž známka toho, že jste internetový zdroj dostatečně vysáli a společně s tipy na odbornou literaturu (které jste si poctivě opsali na papír) můžete zamířit do knihovny. Knihovna je mimochodem také velmi levným zdrojem vědění.

Pište si deníček

Se získanými informacemi už se nebudete cítit natolik ztracení ve svých pocitech, tudíž je můžete přenést do diáře. Piště vše, co vám může pomoct. Můžete napsat, jak se dnes cítíte, co vás naštvalo, co jste zvládli či na čem musíte ještě zapracovat. Berte diář jako svého osobního kouče (také téměř zadarmo).

Zabíhejte do své minulosti

Snažte se rozplétat situace, které mohly vést k vašemu nízkému sebevědomí. Hodně jich najdete už v dětství. Třeba když o vás maminka veřejně prohlašovala, že: „ vy nikdy nebudete mít postavu modelky”.

Praktikujte nově naučené poznatky do reality

Možná už víte, co způsobilo skutečnost, proč jste se tehdy chovali tak či onak. Teď se pokuste zažít stejnou situaci s vaším novým sebevědomím. Uvidíte ten rozdíl!

Choďte na přednášky

I některé přednášky na téma sebevědomí mohou být vhodným (i levným) způsobem, jak na svém sebevědomí pracovat. Nestyďte se a zapište se na ně!

Nikdy s posilováním vašeho sebevědomí nepřestávejte

Poslední, avšak nejvíce důležitý tip zní: NIKDY S POSILOVÁNÍM VAŠEHO SEBEVĚDOMÍ NEPŘESTÁVEJTE. Je dobré si uvědomit, že zdravé sebevědomí je potřeba si udržovat.