Co je to ocel a jaké má složení

Ocel je důmyslná směs železa, uhlíku a dalších prvků, což zajistí pevnost, ohebnost, kujnost, odolnost vůči korozi a různé další vlastnosti. Železo v oceli tvoří největší procento, takzvaný základ. Může jít například o 99% železa, jindy například o 90%.

Žádoucí prvky v oceli

Ocel se leguje různými prvky. Jde například o mangan, chrom, molybden, křemík, hliník, nikl, měď a jiné. S rostoucími požadavky na vlastnosti oceli vznikají i větší požadavky na legované prvky a jejich přesné množství.

Nežádoucí prvky

Ocel často obsahuje i prvky, které v ní mít nechceme. Jde zejména o fosfor, síru, dusík, kyslík a další. Existují druhy oceli, kde ale může být vysoký obsah síry, nebo dusíku pro zvláštní vlastnosti naopak žádoucí.

Jak se ocel vyrábí

Je více druhů výroby oceli. Ocel se může vyrábět například z čistého železa a postupného přidávání přísad, takzvaných legur. Nejčastěji se ale ocel recykluje z takzvaného šrotu. Šrot je stará nepotřebná ocel, která se třídí podle podobného složení. Tento šrot se pak v pecích roztaví a pomocí různých surovin vyčistí od nežádoucích prvků. Následně se do oceli přidávají příměsi, které žádoucí prvky legují na potřebnou normu. Tekutá ocel se pak odlívá například do forem, nebo ingotů, kde ocel pomalu tuhne.

Jak se měří složení oceli

V dnešní době jsou poměrně přesná a rychlá zařízení, která složení oceli dokážou zjistit. Jde například o optický emisní spktro-metr, nebo o rentgenový spektrometr. Díky těmto metodám se můžou rozbory dělat i během tavby a výroby oceli, což pomáhá zlepšit přesnost celého složení. U vyrobené oceli se pak měří i různé další věci, jako je například měrná aktivita, tvrdost oceli, tažnost oceli a podobně. Dělají se také metalografické rozbory, které určí čistotu a kvalitu oceli.

Jaké jsou druhy oceli

Existují nízko legované, středně legované a vysoce legované oceli. Různé prvky v oceli ovlivňují použití a její jedinečné vlastnosti. Chrom s niklem například zajistí odolnost vůči korozi, wolfram zajistí tepelnou odolnost, uhlík zajistí její tvrdost a podobně. Tyto vlastnosti se dají různě kombinovat a vytvářet tak ocel vhodnou pro její použití.