Jak na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je finanční podpora určená pro občany, kteří žijí v bytech či domech s nájemní smlouvou a jejich příjem je nižší než určitá výše stanovená zákonem. Tento příspěvek slouží jako pomoc při zaplacení nájemného nebo služeb spojených s bydlením, jako je například energie, plyn nebo voda. Příspěvek na bydlení je vyplácen formou měsíčního příspěvku, který je vyplácen na účet žadatele. Continue reading „Jak na příspěvek na bydlení“

Jak na trvalý pobyt, když … ?

Máte bydliště na obecním úřadě a nechcete mít tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu? Jste v exekuci a bydlíte ve společné domácnosti s dalšími lidmi? Majitel bytu nesouhlasí s přihlášením k trvalému pobytu?
Dojíždíte denně do Prahy a platíte drahé parkování? Chcete umístit vaše děti do pražské mateřské školky nebo základní školy? Continue reading „Jak na trvalý pobyt, když … ?“