Jak zařídit dětem cestovní pas nebo občanku?

Blíží se léto, doba dovolených a rodinných výletů za hranice všedních dní. Mnoho lidí plánuje vzít k moři nebo za poznáním jiných zajímavých míst v zahraničí také své děti. Jako každý rok se tak celá řada lidí pídí po informacích týkajících se dětských cestovních dokladů. Kdy děti potřebují vlastní cestovní pas, a kdy jim stačí dětský občanský průkaz? Jak a kde tyhle dokumenty zařídit? Následující text přináší shrnutí těch nejdůležitějších informací spojených s cestováním s dětmi.

Pas nebo občanka?

Protože mnoho lidí ještě pamatuje dobu, kdy se údaje o dětech zapisovaly do cestovního pasu rodičů, je na místě zmínit, že tato praxe již je několik let definitivně pasé. Pro cestování do zahraničí musí mít všechny děti své vlastní cestovní doklady. Neexistuje přitom žádný minimální věk, platí to i pro čerstvě narozené děti. Cestovním dokladem se potom myslí v závislosti na zemi, do které s dětmi cestujete, buď dětský občanský průkaz, nebo dětský cestovní pas.

V případě, že se vaše rodinné dobrodružství bude odehrávat v některém ze Států Evropské unie, případně v Norsku, Švýcarsku, Srbsku, Makedonii, Černé hoře, Bosně a Hercegovině, v Albánii nebo na Islandu, vystačí si vás potomek s dětským občanským průkazemDětský OP je vydáván dětem mladším 15 let a zákonný zástupce může o jeho vydání zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nebo na úřadech pražských městských částí. Při podávání žádosti musí být přítomen jak zákonný zástupce, tak samo dítě, neboť bude pořizována jeho fotografie (nemusíte tedy jako dříve nosit vlastní fotografie). Rodič nebo zákonný zástupce musí také předložit originál rodného listu, svůj vlastní občanský průkaz a správní poplatek ve výši 50 Kč.

Občanka pro děti

Dětský občanský průkaz je platný 5 let, ale pozor, platí to pouze za předpokladu, že se za tuto dobu podoba dítěte zásadně nezmění. To je v případě opravdu malých dětí podmínka nesplnitelná, a o dětskou „občanku“ tak budete muset v prvních letech života vašeho potomka buď žádat každý rok, anebo riskovat potenciální problémy s místní policií. Druhou možnost ale doporučit skutečně nelze. Standardně bude mít dítě svůj OP vyhotovený do 30 dnů, často to ale bývá i dříve. Lze nicméně předpokládat, že právě v období před létem bude žádostí více než obvykle a je nelze se na kratší dobu vydání spoléhat.

Cestovní pas pro děti

Postup při žádosti o dětský cestovní pas, se kterým lze na rozdíl od OP cestovat kamkoliv, je velmi podobný. Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nebo na úřadech městských částí Praha 1 až Praha 22 dorazte s dítětem, připravte si jeho rodný list, svůj občanský průkaz a stokorunu coby poplatek. I v případě dětského pasu je doba na vyhotovení 30 dní (existuje i možnost zrychleného vydání, ta je ale zpoplatněna částkou 2000 Kč) a jeho platnost je 5 let.

Se znalostí výše uvedeného by vás nemělo nic překvapit, přesto je ale na místě vždy zkontrolovat aktuální podmínky vstupu do dané země pro vás i vaše děti na stránkách Ministerstva zahraničí nebo příslušného zastupitelského úřadu. Nyní již nezbývá nic jiného, než popřát krásnou dovolenou vám i celé vaší rodině, zejména pak jejím nejmenším členům!